WSPINACZKA

 NA CZAS

  

 

Dzięki środkom finansowym z Samorządu Województwa Opolskiego zadania publicznego „Wspinaczka na czas”, nasz klub otrzymał:

 

– system mierzący czas wspinającej się osoby na pokonywanej drodze        wspinaczkowej. System jest na stałe zamontowany na ścianie wspinaczkowej  w Toyota Park w Opolu

 

program komputerowy pozwalający na sprawne opracowanie końcowych wyników zawodów wspinaczkowych „na czas”.

 

Zarówno system pomiaru czasu na drodze wspinaczkowej jak i komputerowy program opracowujący wyniki zawodów wspinaczkowych będą służyły naszym członkom podczas prowadzenia zajęć wspinaczkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, startu w zawodach wspinaczkowych, wyjazdów wspinaczkowych.
 

 

 

ZERWA

WSPINACZKOWY KLUB SPORTOWY
zrzeszony w Polskim Związku Alpinizmu
 

powstał w 2020 roku i tworzą go ludzie od lat związani z opolskim środowiskiem wspinaczkowym – taternicy, alpiniści, podróżnicy – jednym słowem pasjonaci gór.

W ramach działalności klubu prowadzone są sekcje wspinaczkowe dla dzieci,  młodzieży i dorosłych na różnych poziomach zaawansowania. Posiadamy również duże doświadczenie w organizacji obozów wspinaczkowych dla mniej   i bardziej doświadczonych wspinaczy. 

Polecamy szeroką ofertę szkoleń wspinaczkowych prowadzonych przez  wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu, instruktorów sportu oraz instruktorów rekreacji ruchowej. Kursy prowadzone są według programów opracowanych przez Komisję Szkolenia PZA. Prowadzimy również indywidualne treningi i konsultacje z zakresu doskonalenia techniki wspinaczkowej, metod treningu i operacji sprzętowych

Nasi Podopieczni to świetnie przygotowani wspinacze skalni, nie tylko ze względu na swoje topowe przejścia i bezpieczne poruszanie się w skale, ale również na stosowanie się do szeroko pojętej etyki i kultury skalnej – co dla nas jest szczególnie ważne.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

PARTNERZY

WSPARCIE